Cung Kim Ngưu

Kim Ngưu Và Sư Tử

Chòm sao Kim Ngưu Sư Tử Ngày sinh 20/04 – 20/05 23/07 – 22/08 Tính chất Cố tính Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Cố định Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Lửa Thống trị bởi Sao Kim Mặt trời Đất + Lửa= Nham thạch     Kim Ngưu …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu nam – Cự Giải nữ

Chòm sao Kim Ngưu Cự Giải Ngày sinh 20/04 – 20/05 22/06 – 22/07 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Thống lĩnh Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Nguyên tố Đất Nước Thống trị bởi Sao Kim Mặt trăng Đất + Nước= Đất mềm     Kim Ngưu …

Xem Bài Viết

Độ tương hợp giữa Bọ Cạp nữ – Kim Ngưu nam

   Độ tương hợp giữa Bọ Cạp nữ – Kim Ngưu nam: Như nam châm hút nhau     Trong vòng tròn hoàng đạo, Kim Ngưu và Bọ Cạp đứng ở vị trí đối diện nhau, do đó giữa họ hình thành một lực hút bẩm sinh khó cưỡng. Đặc biệt là đối …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu nam – Song Tử nữ

Chòm sao Kim Ngưu Song Tử Ngày sinh 20/04 – 20/05 21/05 – 21/06 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Linh hoạt Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Khí Thống trị bởi Sao Kim Sao Thủy Đất + Gió= Bụi Kim Ngưu nam …

Xem Bài Viết

Sự kết hợp giữa Cung Bọ Cạp Nữ và Kim Ngưu Nam

Bọ Cạp nữ – Kim Ngưu nam     Một chàng Kim Ngưu bị lôi cuốn vào thế giới bí ẩn dưới lòng đất của cô nàng Bọ Cạp đầy quyến rũ kia. Anh chàng có thể đang đối mặt với hai lối đi: đây có thể là kinh nghiệm đáng sợ …

Xem Bài Viết

Bất ngờ những điều xảy ra ở cặp đôi Kim Ngưu nam và Song Tử nữ

Chòm sao Kim Ngưu Song Tử Ngày sinh 20/04 – 20/05 21/05 – 21/06 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Linh hoạt Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Khí Thống trị bởi Sao Kim Sao Thủy Đất + Gió= Bụi     Kim Ngưu nam …

Xem Bài Viết

Sự kết hợp giữa đầy bí ẩn giữa các Ngưu Ngưu khác giới

Chòm sao Kim Ngưu Kim Ngưu Ngày sinh 20/04 – 20/05 20/04 – 20/05 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Nguyên tố Đất Đất Thống trị bởi Sao Kim Sao Kim Đất + Đất= Đất cứng     Kim Ngưu …

Xem Bài Viết

Sự kết hợp giữa Bọ Cạp Nam và Kim Ngưu Nữ

Chòm Sao Bọ Cạp Kim Ngưu Ngày sinh 24/10 – 22/11 20/04 – 20/05 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng ngoại Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Nguyên tố Nước Đất Thống trị bởi Sao Diêm Vương Sao Kim Đất + Nước= Bùn       Bọ …

Xem Bài Viết