Trang Chủ \ Mười Hai Con Giáp \ Đoán đúng tới 99% vận mệnh người sinh năm Nhâm Ngọ

Đoán đúng tới 99% vận mệnh người sinh năm Nhâm Ngọ

Người sinh năm Nhâm Ngọ (1942, 2002)

   Người sinh năm Nhâm Ngọ (1942) là Chủng mã (ngựa giống) tức Thuỷ mã (ngựa nước) là con ngựa trong đoàn quân, mệnh Mộc, tức Mộc dương liễu. Là con người, cần kiêm, cha mẹ có hình phạt, tai ách có thể qua. Lúc trẻ có cửa nhưng không “tụ”. Về  già hưng thịnh. Đề phòng thủy hạn. Phụ nữ là người hiền, năng giúp gia đình thịnh vượng.

Nam giới sinh năm Nhâm Ngọ

    Nam Nhâm Ngọ, cuộc đời’ có nhiều thay đổi không ngừng về tình cảm và tài lộc. Từ 30 tuổi trở đi, cuộc sống mối vững vàng.

Tình duyên: nếu sinh vào các tháng 5, 7 và 11 âm lịch thì dễ ba lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào các tháng Giêng, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch thì dễ hai lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào các tháng 2, 9 và 10 âm lịch thì một lần tình duyên và hạnh phúc trọn đời.

Nhâm Ngọ nam mạng

Sự nghiệp tài lộc: sự nghiệp vào tuổi 30 trở đi mới bắt đầu phát vượng. Tài lộc từ tuổi 29 trở đi đến 36 tuổi phát triển mạnh mẽ, cuộc sống nhìn chung sung sướng về vật chất.

Gia đạo và công danh: năm 27 – 28 tuổi công danh được lên cao. Công danh luôn luôn phải nhờ đến gia đình. Gia đạo lúc đầu khó khăn, sau phát triển.

Những tuổi kết hôn làm cao sang: đó là các tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần, Canh Thìn.

Những tuổi hợp cho làm ăn: đó là các tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Thìn.

Những năm không nên kết hôn: đó là các năm có số tuổi âm lịch là: 15, 21, 23, 27, 29, 35 và 39 tuổi.

Những diễn biến từng năm qua cuộc đời:

   Từ 25 – 30 tuổi: năm 25 tuổi có khó khăn trong cuộc sống, công danh không sáng tỏ, tài lộc có hy vọng trong tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Năm 26 tuổi gặp may, có hy vọng phát triển công danh và sự nghiệp. Năm 27 tuổi có thành công về tài lộc, công danh không toại nguyện. Năm 28 tuổi gặp chuyện buồn, cuộc sống thăng trầm, công danh có thể tiến triển đôi chút. Năm 29 tuổi thu được kết quả trong công danh, tài lộc. Năm 30 tuổi đề phòng tai nạn bất ngờ vào tháng 6 và 8 âm lịch.

   – Từ 31 – 35 tuổi: năm 31 tuổi không đẹp, tài lộc làm ăn có nhiều trở ngại. Tháng 5 và 7 âm lịch có thể bị bệnh. Năm 32 tuổi có thể tạo ra tài lộc phát triển nghề nghiệp, cẩn thận về gia đình. Năm 33 tuổi có thể gặp nạn vào các tháng 5, 8 và 10 âm lịch. Đề phòng việc giao dịch và đi lại, khó khăn trong làm ăn và tạo ra tài lộc. Hai năm 34 – 35 tuổi có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và tài lộc.

Nhâm Ngọ nam mạng

  – Từ 36 – 40 tuổi: năm 36 tuổi tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc, yên vui, làm ăn phát đạt. Năm 37 tuổi có triển vọng, về tài chính, cẩn thận vào tháng 7 và 9 âm lịch. Năm 38 tuổi, mọi công việc khả quan, nhưng nghề nghiệp không phát triển mạnh. Năm 39 tuổi, công việc làm ăn có cơ hội phát triển, cẩn thận vào tháng 11 và 12 âm lịch vì có thể gặp đôi chút về tài lộc, có cơ hội phát triển công danh, sự nghiệp vững vàng.

  – Từ 41 – 45 tuổi: năm 41 – 42 tuổi có kết quả về tài lộc và danh vọng, hy vọng giàu sang vào tuổi 43 và 44. Riêng năm 44 tuổi có gặp điều không hay, nhưng không lớn lắm. Năm 45 tuổi gia đình phức tạp, đề phòng việc con cái, công việc không phát triển.

  Từ 46 – 50 tuổi: năm 46 tuổi gia đình có thành công và hạnh phúc. Năm 47 tuổi tài lộc điều hoà, phát tài vào các tháng 5 và 6 âm lịch. 48 tuổi ít may mắn. Năm 49 – 50 tuổi mọi việc bình thường.

 – Từ 51- 55 tuổi: năm 51 tuổi khá hay đẹp về tiền bạc, gia đình hạnh phúc, bản thân có bệnh vào tháng 10, 11 âm lịch. Năm 52 tuổi bình thường, năm 53, 54 tuổi gia đạo phức tạp, có hao tài vào tháng 3 và 4 âm lịch, tài lộc bình thường. Năm 55 tuổi ít may mắn, cẩn thận trong mọi việc.

 – Từ 56 – 60 tuổi: trong tình trạng bình thường, con cái có nhiều sôi động, sức khoẻ suy giảm và nguy ngập, cẩn thận vào tháng 8 và tháng 9 âm lịch, không nên đi xa.

Nữ giới sinh năm Nhâm Ngọ

   Nữ Nhâm Ngọ cuộc đời trọn vẹn, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và công danh, thuận lợi trong nghề nghiệp. Lúc thiếu thời có nhiều điều bi quan, từ trung vận có nhiều tốt đẹp và nhiều dịp may, tình cảm đầy đủ và dồi dào.

Tình duyên: nếu sinh váo các tháng 3, 7 và 12 âm lịch thì dễ ba lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch thì dễ hai lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào các tháng Giêng, 2, 6, 9 và 10 âm lịch thì một lần tình duyên và hạnh phúc trọn đời.

Sự nghiệp tài vận: sự nghiệp hoàn thành tốt đẹp từ tuổi 30 trở đi tài lộc hoàn toàn đầy đủ vào trung vận.

Nhâm Ngọ nữ mạng

Gia đạo và công danh: công danh nếu có chỉ ở mức độ trung bình. Gia đình lúc thiếu thời phức tạp, ,vào 28 tuổi trở đi mới có phần tốt đẹp.

Những tuổi kết hôn làm cao sang: đó là các tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần, Canh Thìn.

Những tuổi hợp cho làm ăn: đó là các tuổi Giáp Thân, Bình Tuất, Canh Dần .

Những năm không nên kết hôn: đó là các năm có số tuổi âm lịch là: 20, 21, 27,  32, 33, và 39 tuổi.

Những diễn biến từng năm qua cuộc đời:

      Từ 17 – 20 tuổi: năm 17 tuổi có thay đổi việc làm và nghề nghiệp, công việc làm ăn bình thường, không có gì quan trọng, song tình cảm may mắn. Năm 18 tuổi có tài lộc đôi chút. Năm 19 tuổi cẩn thận vào tháng 7 âm lịch, không nên đi xa hay làm ăn lớn. Năm 20 tuổi làm ăn lớn nhiều phát đạt và sung túc, có thành công về sự nghiệp, tình cảm và may mắn.

      Từ 21 – 25 tuổi: năm 21 tuổi có nhiều triển vọng về công danh sự nghiệp, 22 tuổi nếu sinh con có quý tử, năm 23 tuổi, không nên đi xa hay làm ăn lớn, đề phòng hao tài tốn của và tai nạn. Năm 24 tuổi không được tốt. Năm 25 tuổi tốt đẹp, tài lộc có cơ hội phát triển.

     – Từ 26 -30 tuổi: năm 26 tuổi tài lộc bình thường, năm 27 tuổi có thể gặp nhiều may mắn về nghề nghiệp và làm ăn. Năm 28 tuổi đề phòng hao tài tôn của, 29 tuổi thuận lợi trong nghề nghiệp và công danh, làm ăn dễ dàng. Năm 30 tuổi giữa năm và cuối năm gặp may mắn.

Nhâm Ngọ nữ mạng

      – Từ 31 – 35 tuổi: năm 31 tuổi bình thường, tài lộc và tình cảm có cơ hội phát triển. 32 tuổi có việc buồn trong gia đạo, tháng 9 và 11 âm lịch có dịp tốt cho làm ăn và phát triển nghề nghiệp. 33 tuổi đề phòng có bệnh, thân mệnh suy, hao tài. Năm 34 tuổi nên phát triển mạnh về công danh, sự nghiệp, có các tháng đại lợi là 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Năm 35 tuổi: sự nghiệp lên cao tình cảm tốt đẹp, làm ăn có kết quả.

     – Từ 36 – 40 tuổi: năm 36 tuổi gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, các tháng cuối năm đại lợi. 37 tuổi bình thường. 38 tuổi cẩn thận về giao dịch tiền bạc. Năm 39 tuổi trung bình, tiền bạc dễ chịu, thận trọng tháng 5 âm lịch. 40 tuổi thân mệnh suy giảm, hao tài về tháng 3 và 4 âm lịch

    – Từ 41 – 45 tuổi: năm 41 tuổi vượng tài lộc, con cái phát triển sự nghiệp và công danh, thân mệnh vững vàng. 42 tuổi cuộc sống phức tạp, cẩn thận mùa Đông có bệnh. Năm 44 – 45 tuổi cuộc sống bình thường.

      – Từ 46 – 50 tuổi: năm 46 tuổi khá tốt đẹp, nghề nghiệp và cuộc sống  toàn vẹn. 47 – 48 tuổi cuộc sống khó khăn. Năm 49 – 50 tuổi cuộc sống, thân mệnh phức tạp, làm ăn không thuận lợi.

 
Kiểm Tra
NGƯỜI TUỔI THÌN CẨM TINH CON GIAO LONG CÓ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH MẠNH MẼ

NGƯỜI TUỔI THÌN CẨM TINH CON GIAO LONG     Theo thuyết nhân quả thì người tuổi Thìn …