Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải Mã Giấc Mớ Cuộc Sống

Giải Mã Giấc Mớ Cuộc Sống

KÉO

Mơ thấy kéo cắt nhằm tay hoặc một nơi nào khá”., nếu có máu, thường là điềm thoát được một cảnh hão nề. (ba bốn tám)

KÉO CƯA

Mơ thấy kéo. cưa, thường là điềm công việc gặp nhiều rắc rối.

KẸO

Mơ thấy có người ma_ig kẹo đến cho, thường là điềm có chuyện xích mích trong gia đình.

Mơ thấy mình mang kẹo cho người khác, thường là điềm vượt qụa được sự buồn bực. (ba bốn chín)

KẸP TÓC

Mơ thấy lượm được cái kẹp tóc, thường là điềm được quý nhân cất nhắc.

Mơ thấy có người đem cái kẹp tóc biếu rnìhh, thường là điềm có con gái đẹp đến nhà. (hai chín hai)

‘                                                            .            NGUYỄN VĂN CHUNG

KHÁCH

Mơ thấy khách đến nhà, thường là điềm gặp nhiều hy vọng trong công việc; nếu khách sang, thường là điềm sẽ thành công; nếu hứà hẹn với khách, thường là điềm mọi việc đều gặp trở ngại.

KHÃNH

Mơ thấy mình nghe tiếng khánh, thường là điềm có khách quý đến nhà.

Mơ thấy người đánh khánh mà không nghe tiếng, thường là điềm tiền của vào như nước, (ba năm ba)

KHÁNH TẬN

Mơ thấy mình bị khánh tận thường là điềm báo mình sẽ thịnh vượng, phát đạt trong nay mai.

Mờ thấy kẻ khác bị khánh tận; bạn nên cạn thận trong công việc làm ãn.            

KHÁT NƯỚC

” Mơ thấy khát rồi uống nước mát và trong, thường là điềm vượng tài. (ba năm ba)

KHÀN

Mơ thấy đội khăn lên đầu, thường là điềm được quý nhân che chở.

Mơ thấy lượm được khăn tay, thường là điềm bị tai tiếng. Mơ thấy vắt khăn lên vai, thường là điềm thắng một vụ kiện, (tam bảy, ba năm bốn)

KHÍ GIỚI

Mơ thấy người mang khí giới đến cho mình, thường là điềm đửợc nhiều hanh phúc:

KHIÊU KHÍCH

Mơ thấy mình bị khiêu khích, thường là điềm lụy’Vĩ tình. Mơ thấy mình khiêu khích người, thường là điềm ‘có người say mê mình.

KHIÊU VŨ

Mơ thấy khiêu vũ với người, thường là địềm công việc làm ăn phát đạt.

Mơ thấy người khiêu vũ, thường là điềm bị thương tích, (ba năm sáu)

KHÓ TÀNG

Mơ thấy mở kho tàng, thường là điềm gia vận phồn vinh. Mơ thấy vào kho tàng vương giả, thường là điềm được nhiều ìợi lộc.

KHOẢTHÂN

Mơ ‘thấy mình khỏa thân và chạy trên đường, thường là điềm bị người thân lừa gạt.

Mơ thấy một người khỏa thân, thường là điềm mơ ước thành tựu; nếu gặp phụ nữ khỏa thân, thường là điềm hạnh phúc tràn đầy, niệm vui liên tiếp, (ba năm chín)

KHÓA

Mơ thấy khóa vàng, khóa bạc, hoặc chìa khóa, thường là điềm được quý nhân giúp đỡ.

Mơ thấy bẻ khóa hay vứt khóa, thường là điềm lợi lộc vào nhà.

Mơ thấy mất chìà khóa nện không mở được khóa, thường là điềm tích trữ được của cải. (ba

ĩĩỉítiỊ

ỉm tám)

KHÓC

Mơ thấy mình khóc, thường là điềm báo bạn đàng gặp chuyện không vui và cần được an ủi.

Mơ thấy mếu khóc, thường là điềm có kiện tụng.

Nếu bạn mơ thấy người thân hoặc bạn bè khóc thường là điềm báo người ấy đang có nhu cầu được chia sẻ.

Mơ thấy khổc lóc với người ta, thường là điềm vui vẻ.

Mơ thấy khóc lớn tiếng, thường là điềm thích thú vì được, thành công.

Mơ thấy vừa khóc vừa cười, thường là điềm bệnh lâu ngày sắp khỏi.

Mơ thấy mình khóc trong lòng, thường là điềm sắp có tài lộc lớn. (ba sáu không)

KHỐI

Mơ thấy khói, thường là điềm chỉ được danh vọng trong nhất thời.       ậ          

Mơ thấy hút thuốc phà khói, thường là điềm được hài lòng. Mơ thấy ngậm ống điếu mà không có khói, thường là điềm I có chuyện buồn phiền (ba sảu một)

KHUÊ PHÒNG

Mơ thấy mình vào khuê phòng của một thiếu nữ, thường là điềm bị tổn thương đến danh dự. (ba sáu hai)

KHUNG DỆT

Mơ thấy ngồi trên khung dệt, thường là điềm gia vận yên vui.

Mơ thấy trẽn khung dệt có tơ lụa, thường là điềm người thân từ nơi xa về.

Mơ thấy sợi mắc hàng ngang hàng dọc trên khung dệt, thường là điềm bị người làm nhục, (ba sáu ba)

KỊCH NGHỆ

Mơ thấy xem kịch trong nhà hát, thường là điềm trong nhà có tranh chấp, bất hòa. Hoặc là điềm sẽ bị mắc lừa.

Mơ thấy mình diễn kịch trên sân khấu, thường là điềm mình sẽ lừa người, (ba sảu bốn)

KIẾN

Mơ thấy kiên, thường là điềm được tiền của.

Mơ-thấy kiến bò đầy nhà, thường là điềm vượng tài.,

Mơ thấy kiến cắn mình, thường là điềm có kẻ toan phầ hoại cồng việc của mình, (bảy bốn, ba sáu bảy)

KIÊN TUNG

Mơ thấy kiện tụng, thường là điềm-gặp chuỹện bực mình. Mơ tbấy mìnli đi kiện người, thường là điềm bị châm biếm. Mơ thấy người kiện .mình, thường là điềm tránh được sự gièriĩ pha, xỏ xièn vì quyền lởi. (ba sáu tám)

Mơ thấy mình ra trước pháp luật, thường là điềm được giải oan. (bôn hai sáu)

KIỆU   Ị11H IBB III

Ịy[ơ thấy mình ngồi trên kiệu, thường là điềm được quý nhần che ;chở, dìu dắt mình đến thành công.

Mơ thấy kiệu màu đỏ, thường Ịà điềm lợi lọc vào nhà.

Mơ thấy kiệu hư, thường là điềm vỡ mộng, (ba sáu chín) 88

KỲ ĐÀ

Mơ thấy kỳ đà, thường là điềm có kẻ âm mưu cản trở công việc của mình.

Mơ thấy đập chết kỳ đà, thường là điềm ‘phá tari âm mưu ám hại mình.

Mơ thấy ăn thịt kỳ đà, thường là điềm mọi việc được yen vui.

KỲ LÂN

Mợ thấy kỳ lân xuất hiện, thườiíg là điềm danh tiếng nổi như cồn. (ba bảy ba)

Mơ thấy lân té từ trên cao xuống đất, thường là điềm nhận được tin lành từ nơi xa. (bốn không tám)

ề _ \

I 9*1

LÁ CÂY

Mơ thấy lá cây sum sê, thường là điềm được che chở.

Mơ thấy lá đâm chồi nẩy lộc, thường là điềm vợ có thai.

LẠC ĐÀ

Mợ thấy cỡi lạc đà vàọ sạ mạc, thường là điềm thịnh vượng. , Mơ thấy lạc đà mang hành lý nặng nề, thường là điềm tài lợi dồi dào.

Mơ thấy lạc đà ngã, thường là điềm được người để ý, yêu thương mình, (bốn khống không)

LÁI THUYỀN, LÁI XE

Mơ thấy mình lái thuyền trên sông rạch, thường là điềm nhàn hạ, sắp đi du lịch.

Mơ thấy mình lái thuyền giữa biển khơi, thường là điềm phải vất vả lắm mới thắng được kẻ rắp tâm phản phúc, (bốn không một)

Mơ thấy mình lái xe hơi, thường là điềm thiếu thốn về tiền bạc.             .           

LAN CAN

Mơ thấy đứng trên lan can, thường là điềm có nhiều ước vọng.

Mơ thấy té từ lan can xuống, thường là điềm được quý nhân bảo vệ.

LÀNG MẠC

Mớ thấy mình đi ngang qua một ỉàng mạc, thường là điềm có bực mình trong chuyến du lịch.

Mơ thấy mình đang sống trong làng, thường là’ điềm gia đình đầm ấm. (bốn không năm)

LẠNH RÉT

Mơ thấy mình lạnh run, thường là điềm tâm tư ổn định, thư thả trong lòng, (năm tám, bốn không sáu)

LẠY

Mơ thấy mình lạy trước bàn thờ, thường là điềm được quý nhân bảo vệ.

Mơ thấy mình lạy người chết, thường là điềm gia đình phát đạt. Mơ thấy lạy người,sống, thường là điềm bị hàm oan. (bốn lẻ bảy)

LÂU ĐÀI

Mơ thấy lâu đài, thường là điềm cổ nhiều hy vọng phát tài.

Mơ thấy lâu đài nhỏ, thường là điềm được quý nhân bảo bọc.

Mơ thấy lâu đài cổ, thường là điềm gia đình đầm ấm.

Mơ thấy lâu đài được sửa sang tráng lệ, thường là điệm sẽ gặp cuộc tình duyên thơ mộng.

Mở thấỵ lâu đài sụp đổ, thường là điềm tài lợi sắp vào nhà. (bốn không chín)

LE LE

Mơ thấy le lẹ bay là đà tên mặt nước, thường là điềm Sắp đi dụ lịch nơi xa. (bốn một một)

Mơ thấy lê chín, thường là điềm buồn bực.

Mơ thấy lê còn xanh, thường là điềm có nhiều hy vọng, (bốn một hai)

LỀU, LỀU TRANH

Mơ thấy dựng lều giữa đồng, thường là điềm được bạn tốt gặp *gỡ giữa đường.

Mơ thấy mình sống trong lều, tranh, thường là điềm nên sự nghiệp.

Mơ thấy lều bị cháy, thqờng là điềm được của hoạnh tài. (bốn một ba)

LỊCH

Mơ thấy giở lịch xem ngày, thường là điềm thất vọng.

Mơ thấy gỡ một tờ lịch, thường là điềm chuyện cũ hóa mới, mình muốn quên đi mà có ngiíri bới lại.

Mơ thấy vứt một quyển lịch, thường là điềm thoát được ưu phiền.

Mơ thấy lò, nếu lửa đỏ rực, thường là điềm gia đình vui vẻ. . Mơ thấy lò không có lửa mà có khói, thường là điềm ép uổng trong hôn nhân.            5

Mơ thấy lò lạnh tạnh, thường là điềm bị tình phụ. (bốn một tám)

LỌNG

Mơ thấy mình đang kết lọng,’thường là điềm lành.

Mơ thấy mình che lọng, thường là điềm đạ’ vhát tài.

Mơ thấy người lấy lọng che cho mình, thường là điềm được của hoanh tài. (bốn hùi không)

LỖ RỐN

Mơ thấy lỗ rốn dài ra, thường là điềm gặp người tình nhỏ tuổi hơn mình nhiều. Nếu phụ nữ mơ thấy thì lại là điềm được người nhỏ tuổi hơn mình nhiều mê mệt mình.

Mơ thấy lỗ rốn có mùi thơm, thường là điềpci gia đình vui’vẻ.

LÔNG LOÀI VẬT

Mơ thấy lông thú, thường là điềm sức khoẻ dồi dào.

Mơ thấy lông chim, lông vịt, lồng ngỗng, nếu màu trắng, thường là điềm phát đạt. (bốn hai một)

Giải Mã Giấc Mớ Cuộc Sống
Đánh Giá Bài Viết
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy bị cướp

Mơ thấy bị cướp mất vật gì đó thường là điềm may, mình sắp được …