Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy buôn bán

Giải mã giấc mơ thấy buôn bán

Mơ thấy gặp người buôn bán, hoặc người bán hàng mời mình mua, thường là điềm sắp được tiền (sáu tám). Mơ thấy mình đứng bán hàng, thường là điềm mọi việc đều có lợi.    
Giải mã giấc mơ thấy buôn bán
Đánh Giá Bài Viết
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm …