Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy cái cổ

Giải mã giấc mơ thấy cái cổ

Mơ thấy cổ mình tự nhiên tọ lớn ra, thường là điềm sắp được chia tiền của.

Mơ thấy cổ mình dài ra, thường là điềm có kẻ nịnh hót đế chực moi tiền của mình.

     
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm …