Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy cái cổ

Giải mã giấc mơ thấy cái cổ

Mơ thấy cổ mình tự nhiên tọ lớn ra, thường là điềm sắp được chia tiền của.

Mơ thấy cổ mình dài ra, thường là điềm có kẻ nịnh hót đế chực moi tiền của mình.

     
Giải mã giấc mơ thấy cái cổ
Đánh Giá Bài Viết
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy bị cướp

Mơ thấy bị cướp mất vật gì đó thường là điềm may, mình sắp được …