Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy cái cối

Giải mã giấc mơ thấy cái cối

Mơ thấy cối quay ‘nhanh, thường là điềm thịnh vượng vượt

bậc.

Mơ thấy cối quay chậm, thường.là điềm kiếm tiền rất khó khăn.

Mơ thấỳ côi đứng, không quay, thường là điềm công việc làm ãn ngưng trệ.      I

Mơ thấy cối hư, thường là điềm ^ao tài. (một ba bốn)

Mơ thấy sử dụng cối xay, bất kể là để xay thứ gì, có khả năng là đều là điềm phát đạt.

Mơ thấy xay lúa, thường là , điềm thịnh vượng; xay bột, thường.là điềm tiền vào như nước; .xay cà phê, thường là’ điềm .công việc làm ăn trôi chảy»

Mơ thấy đang xay mà cối đứng lại, thường là điềm công việc gặp hồi ngưng trệ, nhưng thời gian này sẽ, qua nhanh và thịnh trở lại. (ba hai hai)

     
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm …