Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy cái dĩa

Giải mã giấc mơ thấy cái dĩa

Mơ thấy rửa dĩa, thường là điềm đã phủi sạch một công trình.

Mơ thấy đập bể đĩa, thường là điềm gia dinh tạm yên ổn. (một bảy bốn)

     
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm …