Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giãi mã giấc mơ thấy cây tre

Giãi mã giấc mơ thấy cây tre

Mơ thấy tre, thường là điềm vượt trội; tre mọc trước sân, thường là điềm nên danh phận.

Mơ thấy trồng tre trước ngõ, thường là điềm được quý nhân giúp đỡ.

   
Giãi mã giấc mơ thấy cây tre
Đánh Giá Bài Viết
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy chỉ

Mơ thấy chỉ hoặc dang xỏ chỉ vào trôn kim, thường là điềm gặp rắc …