Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giãi mã giấc mơ thấy cây tùng, cây bách

Giãi mã giấc mơ thấy cây tùng, cây bách

Mơ thấy trồng cây tùng, thường là điềm sống thọ.

Mơ thấy cây tùng mọc trong nhà, thường là điềm cha mẹ ‘ Sống thọ.

Mơ thấy cây tùng mọc trước cửa, thường là điềm sẽ lập nên ị sự nghiệp.

Mơ thấy bẻ một nhánh tùng, thường là điềm sẽ có một đứa con ngoan.

Mơ thấy cây tùng lẫn trong mây, thường là điềm troríg nhà táng người và thịnh vượng.

   
Giãi mã giấc mơ thấy cây tùng, cây bách
Đánh Giá Bài Viết
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy bị cướp

Mơ thấy bị cướp mất vật gì đó thường là điềm may, mình sắp được …