Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy chăn mền

Giải mã giấc mơ thấy chăn mền

Mơ thấy trùm mền lên người, thường là điềm sắp được quý nhân giúp đỡ. .

Mơ thấy chăn mền có rận, rệp, thường là điềm có kẻ gian đang rình mò, đề phòng mất trộm.

Mơ thấy có người đem chăn mền đến cho mình, thường là điềm bị trở ngại trong công việc.

Mơ thấy chăn, mền rách, thường là- điềm sắp tìm được việc làm. Mơ thấy chăn mền cháy, thường là điềm ăn phát đạt. (bốn bốn)

   
Giải mã giấc mơ thấy chăn mền
Đánh Giá Bài Viết
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy bị cướp

Mơ thấy bị cướp mất vật gì đó thường là điềm may, mình sắp được …