Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy con dế

Giải mã giấc mơ thấy con dế

Mơ thấy dế mèn hay có ngựời mang đến cho mình một con dế, thường là điềm sắp hưởng được gia tài.

Mơ thấy dế mái bay vào người, thường là điềm hạnh phúc đang ve vãn bền mình.

Mơ thấy bắt dế, thường là điềm gia đạo yên vui.

Mơ thấy dế đạp vào mình, thường là điềm hạnh phúc đang gần kề.

Mơ thấy dế chui xuống hang, thường là điềm tiền bạc tự chui vào tủ.

Mơ thấy dế đá lộn, thường là điềm kẻ muốn ám hại mình đã bị người khác hạ. (một băy hai)

Mơ thấy mua dế trống, thường là điềm sẽ được của hoanh tài.

     
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm …