Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy con dê

Giải mã giấc mơ thấy con dê

Mơ thấy dê đực hay có người dẫn đến cho mình coii dê đực, thường là điềm sắp được hưởng một gia tài lớn.

Mơ thấy dê cái chạy va vào mình, thường là điềm hạnh phúc đang ở gần bên mình.

Mơ thấy muá dê cái, thường là điềm sẽ được của hoạnh tài.

Mơ thấy dê cái màu trắng, thường là điềm sẽ gặp cuộc tình duyên sâu sắc; mơ thấy dê đeii là điềm sẽ có tình duyên thầm lén.

Mơ thấy dê con, thường là điềm mừng vui sắp đến nhà.

Mợ thấy rờ rẫm dê con, thường là điềm đang hy vọng hảo huyền, khó thành đạt.

Mỡ thấy đê con nằm ngủ, có khả năng sẽ chấm dứt được nỗi buồn vu vơ.

Mơ thấy vác dê con trên vai, thường là điềm sẽ cố chuyện hài lòng, (ba năm, bảy năm)

     
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm …