Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy dầu

Giải mã giấc mơ thấy dầu

Mơ thấy làm dầu đổ chảy khắp hơi, thường là điềm lợi lộc sắp vào nhà.

Mơ thấy mình’ Uống dầu, thường là điềm hao tài tốn của. Mơ thấy mua dầu, thường là điềm có xích mích giữa vợ chồng. .

Mơ thấy tạt dầu vào mặt người khác, thường là điềm chuyện bực mình sắp được giải quyết, (một sáu tám)

     
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm …