Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy dây kẽm

Giải mã giấc mơ thấy dây kẽm

Mơ thấy mua dây kẽm, thường là điềm được thêm tài lộc. Mơ thấy cột dây kẽm, thường là điềm cống việc càng lâu càng phát đạt.

Mơ thấy dây kẽm gai, thường là điềm sẽ gặp trở ngại trong công việc, nhưng chỉ một thời gian ngắn, (ba bốn năm)

     
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm …