Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm được một que diêm cồn lửa, thường là điềm được của hoạnh tài.

Mơ thấy lượm được một bao diêm qụẹt, thường là điềm ân bài bạc, hay trúng vé số. (ba tảm năm)

   
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy cái dĩa

Mơ thấy rửa dĩa, thường là điềm đã phủi sạch một công trình. Mơ thấy …