Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy đôi dép

Giải mã giấc mơ thấy đôi dép

Mơ thấy có người mang dép đến tặng mình, thường là điềm được quý nhân giúp công ăn việc làm.

Mơ thấy cởi dép khô, thường là điềm thoát được một cơn nguy cấp; thấy cởi dép ựớt, thường là điềm sắp thất vọng việc mình mong ước.

Mơ’thấy vứt bỏ một đôỉ dép, thường là điềm đã để lỡ một dịp may. (một bảy bốn)

     
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm …