Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải mã giấc mơ thấy ông chủ

Giải mã giấc mơ thấy ông chủ

Mơ thấy ông chủ hay bà chủ đếii nhà, thường Ịà điềm có sự nịnh hót, nên đề phòng, đừng nghe lời mà tan nhà nát cửa.

Mơ thấy chủ thăng thưởng, thường là điềm sắp mất sở làm.

Mơ thấy chủ đuổi việc, thường là điềm sẽ thay đổi địa

   
Giải mã giấc mơ thấy ông chủ
Đánh Giá Bài Viết
Kiểm Tra
Giải mã giấc mơ thấy chuồng súc vật

Mơ thấy làm chuồng cho sức; vật, thường là điềm trong lòng đmigTKẳfthr thơi, sắp …