Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải Mã Giấc Mơ Con Người

Giải Mã Giấc Mơ Con Người

Giải mã giấc mơ thấy chết đuối

Mơ thấy mình vớt một người chết đuối, thường là điềm phát tài. I Mơ thấy một ngựời chết đuối nhưng mình không vớt được,| thường là điềm sẽ có chuyện buồn phiền. Mơ thấy chết ở dưới nước, nếu trôi nằm, thường là điềm trúng vé số; nếu trôi …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy đang chém lộn

Mơ thấy chém lộn với ai, thường là điềm xấu, nên phòng tai nạn xe cộ. Mơ thấy bị chém bị thương, thường là điềm sẽ có triển vọng tích lũy tiền của. Mợ thấy bị người khác chém mình mà không có máu, thường là điềm bệnh lâu sắp …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy chân cẳng

Mơ thấy bị thương ở chân, thường là Mơ thấy chân cẳng khỏe mạnh, thường là điềm sắp làm được một việc gì đem nhiều nguồn vui đến cho gia đình. Mơ thấy chân bị liệt, thường là điềm sẽ cố kiện tụng. Mợ thấy chân chảy máu, thường là …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy đang chạy

Mơ thấy mình đang chạy hoặc rượt đuổi theo một ke nào đó, thường là điềm giải thoát được một mối ưu phiền. Mơ thấy có kẻ đuổi mình chạy trối chết, thường là điềm sắp bó chuyện buồn bực. Mơ thấy chạy đua với đám đông, thường là điềm …

Xem Bài Viết

Giãi mã giấc mơ thấy đang cấy

Mơ thấy mình đi cấy dưới ruộng nước mênh mông, thường là điềm phát đạt, tài lợi đến liên tiếp. Mơ thấy mình cấy dưới đám ruộng sình lầy mà không có nước, thường là điềm công việc đang trù tính sẽ gặp nhiều trở ngại nhưng vẫn vượt qua …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy cãi vã

Mơ thấy cãi vã với ai, [thường là điềm tốt lành, công [việc trù tính sắp được kết quả. Mơ thấy gia. đình cãi cọ, [thường là điềm YỢ chồng đầm lấm. Mơ thấy cãi với người khác (phái, thường là điềm sẽ gặp (được người tri kỷ (bảy tám). …

Xem Bài Viết