Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải Mã Giấc Mơ Đồ Dùng

Giải Mã Giấc Mơ Đồ Dùng

Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm được một que diêm cồn lửa, thường là điềm được của hoạnh tài. Mơ thấy lượm được một bao diêm qụẹt, thường là điềm ân bài bạc, hay trúng vé số. (ba tảm năm)   …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy đôi dép

Mơ thấy có người mang dép đến tặng mình, thường là điềm được quý nhân giúp công ăn việc làm. Mơ thấy cởi dép khô, thường là điềm thoát được một cơn nguy cấp; thấy cởi dép ựớt, thường là điềm sắp thất vọng việc mình mong ước. Mơ’thấy vứt …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy dây nhợ

Mơ thấy mình chặt đứt dây nhợ, thường là điềm bệnh sắp lành.      Mơ thấỵ dây nhợ quấn quành mình, thường là điềm gặp rắc rối trong công việc. Mơ thấy mình dùng dây trói người khác, thường là điềm mọi việc được vừa ỷ. (một sáu chín)  …

Xem Bài Viết