Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải Mã Giấc Mơ Đồ Dùng

Giải Mã Giấc Mơ Đồ Dùng

Giải mã giấc mơ thấy diêm quẹt

Mơ thấy dùng diêm quẹt,- thường là điềm đại phát tài. * Mơ thấy lượm được một que diêm cồn lửa, thường là điềm được của hoạnh tài. Mơ thấy lượm được một bao diêm qụẹt, thường là điềm ân bài bạc, hay trúng vé số. (ba tảm năm)   …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy đôi dép

Mơ thấy có người mang dép đến tặng mình, thường là điềm được quý nhân giúp công ăn việc làm. Mơ thấy cởi dép khô, thường là điềm thoát được một cơn nguy cấp; thấy cởi dép ựớt, thường là điềm sắp thất vọng việc mình mong ước. Mơ’thấy vứt …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy dây nhợ

Mơ thấy mình chặt đứt dây nhợ, thường là điềm bệnh sắp lành.      Mơ thấỵ dây nhợ quấn quành mình, thường là điềm gặp rắc rối trong công việc. Mơ thấy mình dùng dây trói người khác, thường là điềm mọi việc được vừa ỷ. (một sáu chín)  …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy dây kẽm

Mơ thấy mua dây kẽm, thường là điềm được thêm tài lộc. Mơ thấy cột dây kẽm, thường là điềm cống việc càng lâu càng phát đạt. Mơ thấy dây kẽm gai, thường là điềm sẽ gặp trở ngại trong công việc, nhưng chỉ một thời gian ngắn, (ba bốn …

Xem Bài Viết

Giải mã giấc mơ thấy dầu

Mơ thấy làm dầu đổ chảy khắp hơi, thường là điềm lợi lộc sắp vào nhà. Mơ thấy mình’ Uống dầu, thường là điềm hao tài tốn của. Mơ thấy mua dầu, thường là điềm có xích mích giữa vợ chồng. . Mơ thấy tạt dầu vào mặt người khác, …

Xem Bài Viết