Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải Mã Giấc Mơ Động Vật

Giải Mã Giấc Mơ Động Vật

Giải mã giấc mơ thấy con bồ câu

Mơ thấy bồ câu trắng đáp vào người, thường là điềm sắp được quý nhân giúp đỡ. Mơ thấy bồ câu bay theo, dần dần tụ tập phía sau mình, thường là điềm sắp thoát đựợc chuyện bực mình, hoặc chấm dứt một vụ kiện tụng dai dẳng mà phần …

Xem Bài Viết

Giải Mã Giấc Mơ Xung Quanh Cuộc Sống

VỊT Mơ thấy vịt mái, thường là điềm sắp đi xa. (không bày bốn bứy tám ba) Mơ thấy mình phơi lông vịt, thường là điềm gia đình êm ấm. Mơ thấy nhổ lông vịt, thường là điềm bị bạn bè bêu xấu mình. Mơ thấy đàn vịt lội nhởn …

Xem Bài Viết