Trang Chủ \ Giải Mã Giấc Mơ \ Giải Mã Giấc Mơ Thiên Nhiên

Giải Mã Giấc Mơ Thiên Nhiên

Giải mã giấc mơ thấy chân trời

Mơ thấy chân trời u ám, thường là. điềm công việc Ịàm ăn: còn gặp nhiều ngưng trệ. Mơ thấy mặt trời nhô lên ồ chân trờỉ, thường là điềm sắp gặp vận may. Mơ thấy mưa ở chân.trời, thường là điềm tiền của vô như nước. (một khống chín) …

Xem Bài Viết

Giãi mã giấc mơ thấy cây tùng, cây bách

Mơ thấy trồng cây tùng, thường là điềm sống thọ. Mơ thấy cây tùng mọc trong nhà, thường là điềm cha mẹ ‘ Sống thọ. Mơ thấy cây tùng mọc trước cửa, thường là điềm sẽ lập nên ị sự nghiệp. Mơ thấy bẻ một nhánh tùng, thường là điềm …

Xem Bài Viết

Giãi mã giấc mơ thấy cây liễu

Mơ thấy mình nằm dưới cây liễu, thường là điềm sẽ gặp người bạn chân thật. Mơ thấy trèo lên cây liễu, nếu chưa có vợ, thường là điềm sẽậ được người vợ đẹp và biết nuông chiều chồng; nếu chưa có chồng, thường là điềm nên phòng bị lừa …

Xem Bài Viết

Giải Mã Giấc Mơ Xung Quanh Cuộc Sống

VỊT Mơ thấy vịt mái, thường là điềm sắp đi xa. (không bày bốn bứy tám ba) Mơ thấy mình phơi lông vịt, thường là điềm gia đình êm ấm. Mơ thấy nhổ lông vịt, thường là điềm bị bạn bè bêu xấu mình. Mơ thấy đàn vịt lội nhởn …

Xem Bài Viết