Trang Chủ \ Mật Ngữ 12 Chòm Sao \ Tình Yêu Kim Ngưu

Tình Yêu Kim Ngưu

Kim Ngưu Và Sư Tử

Chòm sao Kim Ngưu Sư Tử Ngày sinh 20/04 – 20/05 23/07 – 22/08 Tính chất Cố tính Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Cố định Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Lửa Thống trị bởi Sao Kim Mặt trời Đất + Lửa= Nham thạch     Kim Ngưu …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu nam – Cự Giải nữ

Chòm sao Kim Ngưu Cự Giải Ngày sinh 20/04 – 20/05 22/06 – 22/07 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Thống lĩnh Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Nguyên tố Đất Nước Thống trị bởi Sao Kim Mặt trăng Đất + Nước= Đất mềm     Kim Ngưu …

Xem Bài Viết

Độ tương hợp giữa Bọ Cạp nữ – Kim Ngưu nam

   Độ tương hợp giữa Bọ Cạp nữ – Kim Ngưu nam: Như nam châm hút nhau     Trong vòng tròn hoàng đạo, Kim Ngưu và Bọ Cạp đứng ở vị trí đối diện nhau, do đó giữa họ hình thành một lực hút bẩm sinh khó cưỡng. Đặc biệt là đối …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu nam – Song Tử nữ

Chòm sao Kim Ngưu Song Tử Ngày sinh 20/04 – 20/05 21/05 – 21/06 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Linh hoạt Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Khí Thống trị bởi Sao Kim Sao Thủy Đất + Gió= Bụi Kim Ngưu nam …

Xem Bài Viết

Bất ngờ những điều xảy ra ở cặp đôi Kim Ngưu nam và Song Tử nữ

Chòm sao Kim Ngưu Song Tử Ngày sinh 20/04 – 20/05 21/05 – 21/06 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Linh hoạt Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Khí Thống trị bởi Sao Kim Sao Thủy Đất + Gió= Bụi     Kim Ngưu nam …

Xem Bài Viết

Sự kết hợp bất ngờ giữa Kim Ngưu Nữ va Bạch Dương Nam

Kim Ngưu nữ – Bạch Dương nam     Nham thạch – loại vật chất có từ thuở khai thiên lập địa, thứ tạo vật thuần chất, tự nhiên nhất nằm sâu bên trong lòng đất. Chính vì vậy, có thể nói, đây là mối quan hệ được kết hợp từ những …

Xem Bài Viết

Khám phá tình yêu của các chàng Kim Ngưu và các cô nàng Bạch Dương

MẬT NGỮ TÌNH YÊU KIM NGƯU Chòm sao Kim Ngưu Bạch Dương Ngày sinh 20/04 – 20/05 21/03 – 19/04 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Thống lĩnh Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Lửa Thống trị bởi Sao Kim Sao Hỏa Đất …

Xem Bài Viết