Trang Chủ \ Mười Hai Con Giáp \ Người sinh năm Canh Ngọ và những ẩn số về vận mệnh cần được lật mở

Người sinh năm Canh Ngọ và những ẩn số về vận mệnh cần được lật mở

Người sinh năm Canh Ngọ (1930, 1990)

    Người sinh năm Canh Ngọ (1930, 1990) là Binh mã (ngựa chiên) tức Kim mã (ngựa vàng), là con ngựa trong nhà, mệnh Thổ, tức Thổ bên đường. Là người nhanh nhảu, trực tâm, gần người quyền quý, đầy đủ. Đàn ông cầm trịch trong gia đình. Phụ nữ vinh phu ích tử. Đàn ông tính cách bướng bỉnh, được mọi người kính phục.

    Nam giới sinh năm Canh Ngọ

    Canh Ngọ cuộc đời nhiều ngang trái, cuộc sống luôn đảo lộn, không thành công về công danh. Vào tuổi 30 trở đi, cuộc .sống ổn định, gia đình hạnh phúc.

Vận mệnh tuổi Canh Ngọ

Tình duyên nam giới sinh năm Canh Ngọ:

nếu sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch thì dễ ba lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào các thắng Giêng 2, 3, 5 10 và 12 âm lịch thì dễ hai lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào các tháng 6 và 11 âm lịch thì một lần tình duyên là hạnh phúc trọn đời.

Sự nghiệp tài lộc nam giới sinh năm Canh Ngọ::

vào tuổi 30 trở đi mới có sự nghiệp. Tài lộc bình thường.

Gia đạo và công danh nam giới sinh năm Canh Ngọ:

công danh có triển vọng hay không tuỳ thuộc vào sự sáng suốt của bản thân. Gia đạo từ 34 tuổi trở đi mới hoàn toàn tốt đẹp.

Những tuổi kết hôn làm cao sang: đó là những tuổi Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu, Mậu Thìn.

Những tuổi hợp cho làm ăn: đó là những tuổi Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu.

Những năm không nên kết hôn: đó là các năm có số tuổi âm lịch là 21, 25, 27, 33, 37, 39 và 43 tuổi.

Những diễn biến từng năm qua cuộc đời:

    Từ 27 – 32 tuổi: năm 27 tuổi có nhiều kết quả về tiền bạc, làm ăn dễ dàng, cuộc sống phát triển. Năm 28 tuổi tiếp tục phát triển trong sự nghiệp, làm ăn. Năm 29 tuổi phát tài song tháng 2 và 3 âm lịch không tốt. Năm 32 tuổi có kết quả về tài lộc, đề phòng bệnh vào các tháng 5 và 6 âm lịch.

    Từ 33 – 38 tuổi: năm 33 tuổi cuộc sống có khó khăn, đề phòng khẩu thiệt. Năm 34 tuổi có thành công về tài lộc, đặc biệt là năm 35 tuổi càng phát triển mạnh. Năm 36 tuổi không nên đi xa vào tháng 3 và 4 âm lịch. Năm 37 tuổi có chuyện buồn về gia đạo. Năm 38 tuổi có thành công nhiều về tiền bạc và công danh, nếu làm ăn lớn sẽ thắng lợi.

Cuộc đời tuổi Canh Ngọ

   Từ 39 – 45 tuổi: năm 39 tuổi phát triển mạnh về công danh sự nghiệp, gia đạo hay đẹp. Năm 40 tuổi thành công về nghề nghiệp cuộc đời. Năm 41 – 42 tuổi đề phòng vào tháng 3 âm lịch, có vượng phát tài lộc. Năm 43 – 45 bình thường.

  – Từ 46 – 50 tuổi: hai năm 46 – 47 đề phòng trộm cắp hay lừa gạt tiền bạc. Ba năm 48, 49, 50 tuổi bình thường, nhưng con cháu thành đạt.

  – Từ 51- 55 tuổi: những năm thành đạt trong cuộc đời, nên quan tâm tới gia đình, cần bảo vệ sực khoẻ bản thân. Tài lộc bình thường.

    Nữ giới sinh năm Canh Ngọ

    Canh Ngọ nữ cuộc đời gặp nhiều khó khăn trong tiền vận và hậu vận, có nhiều phức tạp trong cuộc sống, ít gặp may mắn. Hậu vận nhiều tốt đẹp, cuộc sống lên cao.

    Tình duyên: nếu sinh vào các tháng 4, 5 và 9 âm lịch thì dễ ba lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào các tháng Giêng, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì dễ hai lần thay đổi tình duyên. Nếu sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì một lần tình duyên và hạnh phúc trọn đời.

Sự nghiệp tài vận : sự nghiệp hoàn thành vào những năm 37 và 38 trở đi tài lộc có nhiều cơ hội tạo ra và có cuộc sống lên cao cũng từ tuổi đó đến hết cuộc đời.

Vận mệnh tuổi Canh Ngọ

Gia đạo và công danh: công danh mờ nhạt, nếu theo đuổi thì có ở mức trung bình. Gia đạo yên hoà, êm ấm và tốt đẹp.

Những tuổi kết hôn làm cao sang: đó là các tuổi Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu, Mậu Thìn.

Những tuổi hợp cho làm ăn: đó là các tuổi Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu.

Những năm không nên kết hôn: đó là các năm có số tuổi âm lịch là: 17, 22, 23, 29, 34, 35 và 41 tuổi.

Những diễn hiến từng năm qua cuộc đời:

   Từ 17- 20 tuổi: năm 17 tuổi có cơ hội tạo lập ra tài lộc, tháng 3 và 10 âm lịch đại lợi. Năm 18 tuổi tài lộc tình cảm tốt đẹp, sang năm 19 tuổi chỉ có tài lộc tốt còn tình cảm sứt mẻ, cẩn thận vào tháng 4 và tháng 8 âm. Năm 20 tuổi cuộc sống trung bình, có triển vọng về nghề nghiệp và cuộc đời.

  – Từ 21 – 25 tuổi: năm 21 tuổi có cơ hội phát triển về nghề nghiệp thành công nhanh về công danh và sự nghiệp, tài lộc có. Năm 22 tuổi có cơ hội phát triển làm ăn, giao dịch, tài lộc thắng to. Năm 24 tuổi cẩn thận trong làm ăn. Năm 25 tuổi bình thường, tránh đi xa.

  – Từ 26 – 30 tuổi: năm 26 tuổi có triển vọng về nghề nghiệp, tài lộc tốt, năm 27 tuổi cuộc sống sung túc, năm 28 tuổi không tốt lắm, cuộc sống không có cơ hội về tài lộc. Năm 29 tuổi có thời cơ phát triển công danh, sự nghiệp, nhưng cẩn thận vào tháng 3 và 4 âm lịch. Năm 30 tuổi bình thường.

Cuộc đời tuổi Canh Ngọ

 – Từ 31 – 35 tuổi: năm 31 tuổi khá đẹp trong cuộc đời, tình duyên và hạnh phúc tươi vui. Năm 32 – 33 tuổi triển vọng lớn về nghề nghiệp, cuộc đời. Năm 34 – 35 tuổi có nhiều tốt đẹp, cuộc sống an bình.

 Từ 36 – 40 tuổi: là các năm thân mệnh suy giảm, kỵ mùa Đông, Xuân, Hạ tốt, mùa Thu bình thường. Đề phòng việc xấu về tiền bạc và con cái. Tuy vậy sống; không xa sút, cuộc đời vẫn tốt đẹp.

    Từ 41 tuổi trở đi, cuộc sống bình thường.

     
Kiểm Tra
NGƯỜI TUỔI THÌN CẨM TINH CON GIAO LONG CÓ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH MẠNH MẼ

NGƯỜI TUỔI THÌN CẨM TINH CON GIAO LONG     Theo thuyết nhân quả thì người tuổi Thìn …