Trang Chủ \ Tử Vi Hằng Ngày \ Với 30s bạn sẽ biết được những gì về vận mệnh của người tuổi Canh Tuất (Nữ mạng)?

Với 30s bạn sẽ biết được những gì về vận mệnh của người tuổi Canh Tuất (Nữ mạng)?

CANH TUẤT (Nữ mạng)

Sanh năm: 1910 đến 1970 và 2030.

Cung KHẢM. Mạng THOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng)                                           Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CÁO Bà Chúa Tiên độ mạng

Tử vi tuổi Canh Tuất

THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG)

Đoán xem số mạng tuổi này                                                                                                      

Mạng Kim xoa xuyến là vàng đeo tay                                                                                           

Mùa Thu sanh đặng gặp may                                                                                                      

Như cây gặp nước như cua đủ càng                                                                                                

Mùa Hạ hóa khắc chẳng an                                                                                                          

Đông Xuân cũng lỗi khiến nàng cực thân                                                                                       

Gái mà tuổi Tuất chẳng hiền                                                                                                           

Gặp chồng mạng nhỏ phải đành nhịn ngay                                                                                 

Canh Tuất số gái chẳng yên                                                                                                          

Chữ Canh chữ Mậu đảo điên nhiều chồng                                                                                     

Số nàng lập nghiệp phương xa                                                                                                   

Làm ăn có của có nhà chẳng yên            

Lỗi sanh tiền bạc khó cầm                                                                                                            

Khi ăn chẳng hết lúc cần chẳng ra                                                                                                  

Số người hậu vận lao đao                                                                                                         

Không bằng vận giữa như tiên giáng trần

CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG):

       Tuổi Canh Tuất, cuộc đời có nhiều tốt đẹp vào tiền, vận, trung vận có bê bối đôi chút, hậu vận thì có nhiều tài lộc và sống an nhàn. Vào trung vận hay có đau bệnh nên phần bổn mạng hay yếu kém liên miên. Phần tài lộc vào hậu vận thì dồi dào. Tóm lại: Tuổi Canh Tuất cuộc đời nhiều sung sướng và sung túc vào lúc hậu vận.

TÌNH DUYÊN CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG):

       Về vấn đề tình duyên tuổi Canh Tuất được chia ra làm ba trường hợp như sau:

      Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây thì cuộc đời bạn phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc; đó là bạn sanh vào những tháng 1 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc; đó là bạn nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 6, 9, 10 và 11 âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng sau đây thì cuộc đời bạn sẽ hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, chỉ một chồng, một vợ mà thôi; đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch.

    Trên đây là vấn đề tình duyên và hạnh phúc, căn cứ theo tháng sanh của bạn mà biết được cuộc đời.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG):

     Gia đạo nhiều yên vui và êm ấm. Công danh chỉ ở trong mức độ bình thường.

SỰ NGHIỆP, TIỀN TÀI CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG):

    Sự nghiệp có phần vững chắc vào số tuổi 40 trở đi. Tiền bạc được dồi dào và có nhiều hay đẹp về tài lộc, việc làm ăn được dễ dàng và có nhiều triển vọng tốt đẹp về vấn đề này.

Tử vi tuổi Canh Tuất

NHỮNG TUỔI HẠP CHO SỰ LÀM ĂN CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG):

    Trong công việc làm ăn bạn nên cần tìm những tuổi sau đây, hợp tác hay giao dịch về tiền bạc có phần tốt đẹp, thâu được nhiều thắng lợi cho cuộc sống; đó là các tuổi như: Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi. Hợp tác với những tuổi này làm ăn thì khỏi sợ thất bại.

SỰ LỰA CHỌN VỢ CHỒNG ĐƯỢC SỐNG CAO SANG QUYỀN QUÝ CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG):

    Trong việc kết hôn, muốn được sống sang giàu thì bạn nên lựa chọn những tuổi này: Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi. Kết hôn với những tuổi trên rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên dễ tạo được cuộc sống giàu sang phú quý.  

Tử vi tuổi Canh Tuất

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ TRONG CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG):

     Những tuổi này không nên làm ăn hay kết hôn, vì làm ăn hay kết hôn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời; đó là kết hôn với các tuổi: Quý Sửu, Giáp Dần, Canh Thân, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thân và Nhâm Dần.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG):

      Tuổi Canh Tuất xuất hành vào những ngày, lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn thì hạp nhất cho việc làm ăn, giao địch về tiền bạc, không sợ bị thất bại hay bất cứ việc gì có liên quan về việc làm án, sẽ có thâu được nhiều kết quả và nhiều tốt đẹp mỹ mãn như ý muốn.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM CỦA TUỔI CANH TUẤT TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TUẤT (NỮ MẠNG):

      Từ năm 20 đến 25 tuổi: Thời gian này cuộc sống có phần sôi động mãnh liệt, nên giữ gìn cẩn thận và sáng suốt hơn nữa mới mong thoát được những sa đọa của cuộc đời không nên quá lạc quan sẽ có nhiều buồn lo cho duyên kiếp về sau.      Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này có kết quả tốt về tình cảm lẫn tài lộc cuộc sống có phần tốt đẹp về giao dịch hay có nhiều dịp may đưa đến, thắng lợi hoàn toàn về cuộc sống cũng như về cuộc đời.      Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này, cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, cuộc sống đang ở trong giai đoạn tình cảm và có phần sung túc về tài lộc. Những năm này kỵ đi xa hay xuất hành trong những ngày kỵ tuổi. Có phát đạt vào những năm 32, 34 tuổi.  

Tử vi tuổi Canh Tuất

     Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, có nhiều cuộc sống về tình cảm, tiền bạc có phần sung túc rõ rệt, năm này có nhiều tốt đẹp 37 và 38 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về nghề nghiệp cũng như về cuộc sống, nên cẩn thận hai năm này, bổn mạng có phần suy yếu, nên lo cho gia đình thì tốt 39 và 40 tuổi, hai năm này có hoạnh tài hay tài lộc phát triển mạnh mẽ.      Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này không được tốt đẹp, nhất là năm 42 và 43 tuổi, những năm khác chỉ ở vào mức độ trung bình, việc làm ăn tầm thường, gia đình yên vui. 44 và 45 tuổi, hai năm này việc làm ăn cũng ở vào mức độ trung bình không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống.      Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi, nhiều hay đẹp, có thể tạo được nhiều tốt đẹp cho cuộc sống. 47 và 48 tuổi, hai năm này được kết quả tốt về phần tài lộc, tình cảm vượng phát, cuộc đời lên cao. 49 và 50, hai năm này cẩn thận về tiền bạc, không nên đi xa vào những năm này.      Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này nên giao dịch về tiền bạc và phát triển việc làm ăn được tốt, sứ vững vàng về phần gia đạo cũng như về cuộc sống, cẩn thận việc đi đứng, đừng tin ai mà giao phó tiền bạc sẽ bị mất.      Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian này không tốt đẹp lắm, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về việc làm ăn, bổn mạng có phần yếu kém rõ rệt, đừng nên phí sức vô ích, không được tốt đẹp và có thể gặp đại nạn trong khoảng thời gian này.      
Kiểm Tra
NGƯỜI TUỔI THÌN CẨM TINH CON GIAO LONG CÓ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH MẠNH MẼ

NGƯỜI TUỔI THÌN CẨM TINH CON GIAO LONG     Theo thuyết nhân quả thì người tuổi Thìn …