Trang Chủ \ Xem Tử Vi \ Tử Vi Tuổi Thân

Tử Vi Tuổi Thân

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân (Nữ Mạng) Cho Những Ai Quan Tâm

Nữ Mạng – Nhâm Thân Sanh năm: 1932 đến 1992 và 2052 Cung KHÔN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Xương CON Khĩ. Tướng tỉnh CON DÊ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng Đoán xem số cô mạng nầy, Vàng trong cây kiếm ít người tìm ra. Sanh nhằm …

Xem Bài Viết

Tử Vi Tuổi Nữ Mạng – Canh Thân Mà Bạn Nhất Định Phải Biết!

Nữ Mạng – Canh Thân NỮ CANH THÂN THUỘC MẠNG Mộc Sanh năm: 1920 đến 1980 và 2040 Cung KHÔN Mạng THẠCH Lựu Mộc (Cây lựu đá) Xương CON Khỉ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng   *** Canh Thân số mạng như vầy, …

Xem Bài Viết

Những bí ẩn cần phải giả mã về vận mệnh của người tuổi Mậu Thân (Nữ Mạng)

Nữ Mạng – Mậu Thân NỮ MẬU THÂN THUỘC MẠNG Thổ Sanh năm: 1908 đến 1968 và 2028 Cung CẤN Mạng ĐẠI TRẠCH THỒ(đất nhà lớn) Xương CON Khỉ. Tướng tĩnh CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan Âm độ mạng *** Mậu Thận cung cấn số nàng, Mạng Thổ đất …

Xem Bài Viết

Khám phá sự thật về tử vy của người tuổi Bính Thân – Nữ Mạng

Nữ Mạng – Bính Thân NỮ BÌNH THÂN THUỘC MẠNG HỎA Sanh năm:1956 đến 2016 và 2076 Cung KHÔN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON Khỉ. Tướng tinh CON QUẠ Phật Bà Quan Âm độ mạng *** Bính Thân mạng Hỏa cung Khôn, Lửa ở dưới núi …

Xem Bài Viết

Tuổi Giáp Thân và những điều bí ẩn Hung cát cuộc đời

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ     Trong cuộc đời, việc kết duyên cũng như trong việc làm ăn và hợp tác về vấn đề tiền bạc, bạn không nên hợp tác hay làm ăn với những tuổi nầy, vì những tuổi nầy là những tuổi đại xung kỵ, nếu kết duyên hay …

Xem Bài Viết

Bí mật được bật mí về Nữ Mạng Giáp Thân mà bạn chưa biết

NỮ MẠNG – GIÁP THÂN NỬ GIÁP THÂN THUỘC MẠNG THỦY Sanh năm: 1944 đến 2004 và 2064 Cung KHÔN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) x Xương CON Khỉ Tướng tinh CON HEO . Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng *** Giáp Thân mạng Thủy số này, …

Xem Bài Viết

30s để giải mã tất cả cuộc sống của người nam mạng Tuổi Nhâm Thân

Nam Mạng – Nhâm Thân NAM NHÂM THÂN THUỘC MẠNG KIM Sanh năm: 1932 đến 1992 và 2052 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)   Xương CON Khỉ. Tướng tinh CON DÊ Ông Tử Vi độ …

Xem Bài Viết

Những sự thật không ngờ về cuộc đời vận mệnh người Nam Mạng Canh Thân

Nam Mạng – Canh Thân NAM CANH THÂN THUỘC MẠNG MỘC Sanh năm: 1920 đến 1980 và 2040 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐỀ (cô quạnh) Xương CON Khỉ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế …

Xem Bài Viết

Xem tướng số chuẩn không cần chỉnh cho Nam Mạng Mậu Thân

NAM MẠNG MẬU THÂN THUỘC MẠNG THỔ Sanh năm: 1908 đến 1968 và 2028 Cung KHÔN. Trực ĐINH Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIỂN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐỀ (quan lộc) Xương CON Khỉ.   Tướng tinh CỌN LẠC ĐÀ Phật Bà Quan Âm độ mạng …

Xem Bài Viết

Giải mã những bí ẩn trong cuộc đời Nam mạng Bính Thân chỉ mất 5s

Nam Mạng – Bính Thân NAM BÍNH THÂN Bính Thân nam mạng THUỘC MẠNG HỎA Sanh năm:1956 đến 2016 va 2076 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON QUẠ Phật …

Xem Bài Viết