Trang Chủ \ Xem Tử Vi \ Tử Vi Tuổi Tuất

Tử Vi Tuổi Tuất

Tử Vi Tuổi MẬU TUẤT (Nam mạng)

MẬU TUẤT (Nam mạng) Sanh năm 1958 đến 2018 và 2078                                                                                               Cung CHẤN. Trực BÌNH.         Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mộc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM.                                                                                                                        Con nhà THANH ĐẾ (phổ quý) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm độ mạng. ☆ THƠ ĐOÁN VẬN …

Xem Bài Viết

Tử Vi Tuổi CANH TUẤT (Nam mạng)

CANH TUẤT (Nam mạng) Sanh năm: 1910 đến 1970 và 2030                                                                                                Cung LY. Trực THÂU.      Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC.                                                                                                                                             Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ.Tướng tinh CON CÁO         Ông Quan Đế độ mạng ☆ THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG Canh Tuất …

Xem Bài Viết

Tử Vi Tuổi CANH TUẤT (Nam mạng)

CANH TUẤT (Nam mạng) Sanh năm: 1910 đến 1970 và 2030                                                                                                Cung LY. Trực THÂU.      Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC.                                                                                                                                             Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ.Tướng tinh CON CÁO         Ông Quan Đế độ mạng ☆ THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG Canh Tuất …

Xem Bài Viết

Tử vi vận mạng cuộc đời của người sinh ở tuổi Nhâm Tuất

NHÂM TUẤT (Nam mạng) Sanh năm: 1922 đến 1982 và 2042                                                                                          Cung CÀN. Trực PHÁ.               Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA.                                                                                                                   Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tận khổ) Xương CON CHÓ. Tương tinh CON CHIM TRĨ. Phật độ mạng. ☆ THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG …

Xem Bài Viết

Dự đán cuộc đời nam mạng tuổi Giáp Tuất Đúng đến 99%

GIÁP TUẤT (Nam mạng) Sanh năm: 1934 đến 1994 và 2054                                                                                               Cung CHẤN. Trực KIÊN.            Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM.                                                                                                                            Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON NGỰA Ông Quan Đế độ mạng ☆ THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG Đoán …

Xem Bài Viết

Bính Tuất Nam mạng và vận mệnh cuộc đời chưa chắt ai cũng biết

BÍNH TUẤT (Nam mạng) Sanh năm: 1946 đến 2006 và 2066                                                                                                 Cung LY. Trực PHÁ.            Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ở tổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY.                                                                                                          Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng ☆ THƠ ĐOÁN …

Xem Bài Viết

3s để biết vận mạng cuộc đời người tuổi Mậu Tuất

MẬU TUẤT (Nữ mạng) Sanh năm: 1958 đến 2018 và 2078                                                                             Cung TỐN.                                Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (Cây mọc trên đất bằng) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN                                                                                                           Phật Bà Quan Âm độ mạng THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG Đoán xem số mạng tuổi này Mạng Mộc, bình địa là …

Xem Bài Viết

Tất tần tật số mệnh về người sinh năm Canh Dần (1950-2010)

   Người sinh năm Canh Dần (1950) là Kỵ hổ tức Kim hổ (hổ vàng, hổ xuất núi), mệnh Mộc, tức Mộc tùng bách. Họ là những người nói năng khéo léo, ít sống thực với tâm của mình, có thể vô tình phản phúc, tính khí thất thường, cơm áo …

Xem Bài Viết

Vận mệnh cuộc đời của các quý cô tuổi Nhâm Tuất

NHÂM TUẤT (Nữ mạng)                                                                                     Sanh năm: 1922 đến 1982 và 2042      Cung ĐOÀI. Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHIM TRĨ                                                                                  Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng Vận mệnh nữ mạng Nhâm Tuất ☆ THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG Nhâm Tuất …

Xem Bài Viết